<sub id='pbzz'></sub><ol id='lOkr'></ol>

弗莱蒙与希特伦

8.0

主演: 托尔·林德哈特  麦斯·米科尔森  斯蒂尼·斯特嘉德  彼得·米金特  Mille  马丁·赫斯特贝克 

导演:拉尔斯·安德森,欧尔·克利斯汀·梅森

弗莱蒙与希特伦 在线播放

弗莱蒙与希特伦 在线播放

弗莱蒙与希特伦

弗莱蒙和希特伦是丹麦抵抗组织的中流砥柱人物,外号“火焰”和“柚子”。他们的任务就是刺杀与纳粹有关联的重要人物直到一次暗杀行动出现意外,“火焰”受伤。他们开始怀疑上级的领导,同时内部出现叛徒。这时年轻的“火焰”遇见了神秘美貌的送信人凯蒂并爱上了她。她究竟是站在那一边的?                                    
                               该片超过一千万美元的制作费用成为了丹麦历史上成本最高的电影之一。

详情

影片评论

<sub id='ycbE'></sub>